Φανερωμένης 8, Χολαργός

Τ: 210 65 12 777

 

Ηρακλειδών 1, Θησείο

Τ: 210 34 22 232

 

Ε: info@hokyo.gr

f: HokyoJapaneats